Trường tiêu học Nga Lộc

         Trường TH Nga Lộc được thành lập tháng 9 năm 1950, thuộc xóm 3 (nay là xóm Chùa Hội xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Hơn 60 năm qua nhà trường đã không ngừng phát triển. Năm 1992 hoàn thành phổ cập bậc tiểu học, năm 1997 xã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Nhiều năm liền đạt Trường tiên tiến cấp Huyện. Năm 2004 trường được Bộ GD&ĐT cấp bằng chứng nhận đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn I (1996-2000). Năm 2001 được UBND tỉnh cấp bằng chứng nhận Trường đạt chuẩn Mức I sau 5 năm và năm 2015 được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp lại bằng công nhận Trường đạt Chuản Quốc gia Mức độ I.
         Một số người thành đạt trưởng thành từ mái trường thân yêu này:
1. Nguyễn Minh Trí                 Tiến sỹ khoa học: Hóa học
2. Nguyễn Sỹ Ngữ                   Tiến sỹ khoa học: Hóa học
3. Nguyễn Văn Phúc                PGS – Tiến sỹ    : Hóa học
4. Đường Công Minh               Tiến sỹ Ngôn ngữ học
5. Phan Duy Tập                      Tiến sỹ Y học
6. Nguyễn Ái Học                    Tiến sỹ Văn học
7. Nguyễn Hạ Long                  Tiến sỹ Nhiệt học
8. Đường Thu Hà                     Tiến sỹ kinh tế
9. Nguyễn Công Tiến               Giám đốc Đài truyền hình tỉnh
10. Nguyễn Văn Tùng              Đại tá Giám đốc Quân khí
11. Nguyễn Sỹ Lục                   Bác sỹ chuyên khoa II
12. Nguyễn Sỹ Nghị                 Lương y Gia truyền
13. Nguyễn Xuân Đoàn            Doanh nhân thành đạt