CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUỜNG TIỂU HỌC NGA LỘC

                                 NĂM HỌC 2016 -2017
Ban giám hiệu nhà trường:
. Hiệu trưởng: Đặng Văn Anh  - BT Chi bộ
. Phó hiệu trưởng:   1. Nguyễn Công An
                                            2. Trần Thị Quế Thu
* Các tổ chức.
A. Công đoàn:
1. Chủ tịch công đoàn:  Đinh Thị Hương
2. Phó chủ tịch công đoàn: Đồng Thị Trúc
3. Ủy viên : Phan Thị Thanh Huyền – Ban TTND
C. Đoàn Thanh niên:
            1. Bí thư: Ngô Đức Quý
            2. Phó bí thư: Nguyễn Thị Thúy
            3. Ủy viên: Lê Thị Thanh Châm
D. Đội
            Tổng phụ trách: Lê Thị Thanh Châm
E: Các tổ chuyên môn:
            . Tổ 1.
                   - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thị Mai - Dạy lớp 1A
                   - Các thành viên tổ:
                    + Võ Thị Hồng - Dạy lớp 1B
                    + Nguyễn Thị Thúy - Dạy lớp 1C
                    + Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Dạy Xcua
                    + Phan Thị Ngà – Dạy Mỹ thuật
                    + Phan Thị Hiền - Dạy lớp Âm nhạc
                    + Ngô Đức Quý   - Dạy Thể dục
           . Tổ 2 + 3.
               - Tổ trưởng: Phan Thị Huyền Sen - Dạy lớp 3A
               - Tổ phó: Đồng Thị Trúc  - Dạy lớp 2B
                   - Các thành viên tổ:
                   + Lê Thị Lập Thu   - Dạy
                   + Trần Thị Thanh Hương   - Dạy lớp 2C
                   + Trần Thị Loan  - Dạy lớp 3B  
                   + Lê Thị Diệu  - Dạy Xcua
                    + Phan Thị Sâm  -
         . Tổ 4 + 5.
                   - Tổ trưởng: Phan Thị Thanh Huyền - Dạy 4A
                   - Tổ phó: Đinh Thị Hương – Dạy 5A
                   - Các thành viên tổ:
                    + Nguyễn Thị Vân Anh – Dạy 4B
                    + Nguyễn Trọng Thống  – Dạy 4C
                    + Trần Thị Mậu- Dạy 5B 
                    + Hoàng Thị Phương Lan – Dạy môn Tiếng Anh
                    + Lê Thị Thanh Châm  - TPT Đội – Dạy HĐNGLL
        . Tổ Văn phòng:
                 - Tổ trưởng: Nguyễn Thị Kim Lan - Kế toán
                 - Các thành viên trong tổ:
                 + Bùi Thị Hương  -  Nhân viên Nuôi dưỡng
                 + Phan Thị Mận   -  Nhân viên Nuôi dưỡng
                 + Phạm Thị Hòa   -  Nhân viên Nuôi dưỡng