Wednesday, 05/10/2022 - 11:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nga Lộc

Kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023

UBND HUYỆN CAN LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGA LỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: 37/KH - THNL Thường Nga, ngày 26 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Công văn số 943/SGD&ĐT-GDPT ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 195/PGDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Phòng GD&ĐT huyện Can Lộc về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1năm học 2022 - 2023;

Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất và điều kiện của trường;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh đã được phê duyệt của UBND huyện, phòng Giáo dục & Đào tạo Can Lộc;

Trường Tiểu học Nga Lộc xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tuyển hết trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016) vào học lớp 1 theo kế hoạch phổ cập, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH.

Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, công bằng, thuận lợi tối đa cho học sinh vào học lớp 1 và cha mẹ học sinh.

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy định đối tượng tuyển sinh

          Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016) có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã Thường Nga.

Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số lớp tuyển: 02

- Số học sinh: 58

3. Phương thức, thời gian tuyển sinh

Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh biên chế lớp học theo kế hoạch phát triển trường lớp năm học 2022 - 2023 do UBND huyện Can Lộc phê duyệt.

Thông báo công khai kế hoạch, quy chế tuyển sinh trên các phương tiện tông tin đại cúng từ ngày 15/7 đến ngày 30/7/2022.

Việc tuyển sinh trái tuyến chỉ thực hiện sau khi đã tuyển sinh đúng tuyến và đang còn chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển trường lớp được giao; lập danh sách riêng và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng GDĐT.

          - Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 02/8/2022 đến hết ngày 11/8/2022.

4. Quy định về hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin vào học (theo mẫu của trường);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản photocopy sổ hộ khẩu (có công chứng hoặc có bản chính để đối chiếu).

         - Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi. Đối với trường hợp không có giấy chứng nhận HTCT mẫu giáo 5 tuổi, cha mẹ phải ghi trong đơn tuyển sinh thông tin “trẻ chưa qua lớp mẫu giáo 5 tuổi” để nhà trường có kế hoạch theo dõi, giúp đỡ học sinh trong năm học.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- Đề xuất Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường gồm (5-7 người) do iệu trửng ra quyết định, đảm bảo cơ cấu đầy đủ các thành phần theo tình hình thực tế của nhà trường để thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh trên địa bàn.

- Ban Giám hiệu công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường, trên website của trường và trên loa phát thanh của xã Thường Nga trước khi tuyển sinh từ ngày 15/7 đến ngày 30/7/2022;

- Họp Hội đồng tuyển sinh và phân công nhiệm vụ, phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng kế hoạch phổ cập;

- Hướng dẫn phụ huynh học sinh viết đơn xin tuyển sinh lớp 1;

- Nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh;

- Bố trí giáo viên chính thức dạy lớp 1 (2 giáo viên) và 1 giáo viên dự phòng;

- Tham mưu với địa phương bổ sung CSVC, thiết bị dạy học đảm bảo yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018 phù hợp với thực tế đơn vị.

- Sách giáo khoa, tài liệu học tập: Hiệu trưởng tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh trẻ 5 tuổi chuẩn bị đầy đủ sách giáo khao, đồ dùng học tập cần thiết của học sinh lớp 1 theo bộ sách Cánh Diều.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

          - Hoàn thành xây dựng kế hoạch tuyển sinh, Quy chế tuyển sinh và Danh sách hội đồng tuyển sinh về Phòng GD&ĐT thẩm định ngày 15/8/2022.

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh, quy chế tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 15/7 đến ngày 30/7/2022.

- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 02/8/2022 đến hết ngày 11/8/2022.

- Thẩm định kết quả tuyển sinh ngày 15/8/2022 tại Phòng GDĐT.

          - Thông báo kết quả tuyển sinh: Trước ngày 19/8/2022.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo, chuyên viên TH Phòng; PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã Thường Nga;

- Trường mầm non xã Thường Nga;

- Lưu VT.

                                                                                       Trần Thị Quế Thu

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Nga Lộc
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 10 : 451
Năm 2022 : 99.882