Saturday, 03/12/2022 - 19:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nga Lộc

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2015 - 2016

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2015 - 2016. Trường TH Nga Lộc
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH NGA LỘC
     Số: … /KH-THNgL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thường Nga, ngày …  tháng 10  năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2015 - 2016
 Căn cứ công văn Số: 603 /PGDĐT V/v hướng dẫn nhiệm vụ GDTC, hoạt động ngoại khóa TDTT  năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT Can Lộc;
 Căn cứ Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XI năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 553/QĐ-SGDĐT  ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh)
Nay Trường Tiểu Học Nga Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2015-2016 với các nội dung như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
1. - Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Phát động thi đua rèn luyện nề nếp tác phong theo gương anh bộ đội cụ Hồ.
2. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học, thu hút đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn để tăng cường sức khỏe, góp phần giáo dục toàn diện học sinh.
3. Thông qua việc tổ chức thi đấu các môn trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng cấp trường phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, chuẩn bị lực lượng tham dự HKPĐ cấp huyện năm học 2015 - 2016.
II. Nội dung:
      1. Thời gian : HKPĐ cấp Trường tổ chức xong trong tháng 10/2015
2. Nội dung các môn thi đấu:
     - Điền kinh: Tiểu học (TH),
        Chạy 60m nam, nữ
        Bật xa: nam, nữ
  -  Cờ vua: Thi cá nhân
TH thi đấu theo 2 độ tuổi: 6 - 9 tuổi, 10 - 11 tuổi;
  - Bóng bàn:
TH (đơn nam, đơn nữ).
    - Bóng đá: TH  (nam 5 người);  
3. Đối tượng: Học sinh khối lớp 3; 4; 5; độ tuổi 9 đến 11 tuổi  .
III. Tổ chức thực hiện:   (Ngày … /10/ 2015
* Lễ khai mạc:
   a. Thời gian:
       7h30’ ngày … /10/2015)
   b. Nội dung:
    - Gồm có các phần:
      1. Diễu hành biểu dương lực lượng
      2. Chào cờ
      3. Diễn văn khai mạc
      4. Văn nghệ
 5. Tổ chức thi đấu
      6. Tổng kết, công bố kết quả và trao giải.
      7. Bế mạc.
* Yêu cầu về trang phục và đội hình:
       - Giáo viên mặc trang phục nam, nữ: đồng phục trường
       - Học sinh mặc đồng phục (áo trắng đồng phục, quần màu tối), khăn quàng đỏ, giầy bata trắng.
   - Mỗi lớp 2 lá cờ tổ quốc, 1 biển lớp, mỗi học sinh cờ nhỏ.
   - Đi đầu cờ tổ quốc, sau 2m là biển lớp, sau 2m đội hình của lớp
   - GVCN tổ chức cho lớp tập đội hình đội ngũ đi đều (theo hướng dẫn của BTC ).
            Chú ý: Các lớp có thể sáng tạo thêm các trang trí trên quần áo, mũ, giầy, chân, tay… và được cộng thêm điểm sáng tạo.
IV. Cơ cấu trao giải:
     - Điền kinh: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì
  -  Cờ vua: Nam: 1 Nhất, 1 Nhì. 
                  Nữ:    1 Nhất, 1 Nhì
TH thi đấu theo 2 độ tuổi: 6 - 9 tuổi, 10 - 11 tuổi;
  - Bóng bàn: Đơn nam:  1 Nhất, 1 Nhì
                   Đơn nữ:    1 Nhất, 1 Nhì
    - Bóng đá: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì  
Môn thi Cơ cấu giải thưởng
  Nhất
(nam, nữ)
2 Nhì
(nam, nữ)
Điền kinh -Chạy 60m
   -Bật xa
   
 Cờ vua      
Bóng bàn      
Bóng đá 5 em    
 
V. Dự trù kinh phí tổ chức:
1. Trang trí: ………………………
2. Khen thưởng: ………………………                                                        
3. Hỗ trợ tổ trọng tài: ……………………..
4. Chi kẻ sân bãi, dụng cụ, nước uống,…: ………………………… 
Tổng cộng kinh phí: …………………. (…………………………….. đồng)
VI. Phân công nhiệm vụ:
TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƯỜI THỰC HIỆN
1 - Xây dựng chương trình, tổ chức
- Viết lời giới thiệu về các lớp khi
diễu hành.
- Viết và dẫn chương trình
- Viết và đọc diễn văn khai mạc
- đ/c Châm
- đ/c Châm
 
- đ/c Châm
 - đ/c Anh, đ/c An
2 Triển khai các nội dung tập tới các khối lớp - đ/c Châm, đ/c Thống, đ/c Hà
3 Quản lý học sinh, nhắc nhở ý thức tập luyện, tập cho HS phần diễu hành - Các giáo viên chủ nhiệm
4 -Quản lý, và ổn định học sinh các khối đã diễu hành   - Các giáo viên chủ nhiệm
5 - Trang trí - đ/c Ngà, BCH Đoàn trường
6 - Kẻ sân - BCH Đoàn trường
7 Ban giám khảo - đ/cAn, đ/c Hà, Thống, Châm
9 Đội nghi thức - đ/c Châm
11 Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ - đ/c Châm, GVCN
12 Chuẩn bị giải thưởng - đ/c Vân Anh
13 Trao giải - BTCB-HT Đặng Văn Anh, PHT, CTCĐ, TPT Đội
VII. Biện pháp thực hiện:                                                                      
- TPT Đội tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban tổ chức, ban giám khảo thực hiện.
- Tổ chức triển khai kế hoạch đến từng khối lớp cho GVCN và học sinh nắm để thực hiện.
- Theo dõi đôn đốc để các lớp tập luyện chuẩn bị thi đấu thật tốt, nghiêm túc xử lý các trường hợp không tham gia hoặc gian lận trong thi đấu.
- Báo cáo về cấp trên đúng thời gian qui định, để tiếp tục bồi dưỡng những em đạt thành tíc cao, có năng khiếu dự hội khỏe cấp huyện, cấp tỉnh...
 
 
 Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 
- PGD&ĐT  (báo cáo);
- Đoàn xã (báo cáo);                                                                                                Đặng Văn Anh
- HT, các PHT;
- Website thngaloc.canloc.edu
- Lưu VT.
 
                                                                                       
 
          UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH NGA LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thường Nga, ngày …  tháng …  năm 2015
DANH SÁCH HỌC SINH
 DỰ THI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM 2015-2016
 
TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Dự thi môn Ghi chú
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
  Danh sách này gồm: ……. em                      NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
 
                                                                                                               
Tags: n/a
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 8
Tháng 12 : 62
Năm 2022 : 100.971