Wednesday, 05/10/2022 - 11:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nga Lộc

Báo cáo Tổng kết phong trào Thi đua xây dựng điển hình Tiên Tiến giai đoạn 2010 – 2015

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo. Trường TH Nga Lộc đã bám sát văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, phòng GD&ĐT Can Lộc, đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực, nhiều phong trào thi đua yêu nước có tác dụng thúc đẩy chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được khẳng định. 5 năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường TH Nga Lộc đã phát động nhiều phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực giáo dục như: Phong trào thi đua Hai tốt, phấn đấu trở thành Chiến sĩ thi đua, GVG, HSG các cấp; Công tác phát hiện bồi dưỡng HSG; phong trào nghiên cứu khoa học, viết SKKN; Công tác chủ nhiệm lớp; Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia… nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học.
Phần thứ nhất:
KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 5 NĂM (2010 – 2015)
 
      1. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao trong 5 năm (2010 - 2015)
Trong những năm qua, nhà trường đã  triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Giáo dục & Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành giáo dục các năm học, giai đoạn 2010 – 2015; các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh và sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Can Lộc, tổ chức và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt  “ Dạy tốt, học tốt” do ngành giáo dục phát động.  Xác định đúng về vai trò và tác dụng của công tác thi đua khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ được giao.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành và công đoàn Giáo dục đã phát động; cuộc vận động “Hai không”, Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể.
2. Kết quả đạt được trong 5 năm (2010-2015)
Trong 5 năm qua, tập thể BGH nhà trường đoàn kết, năng động sáng tạo đổi mới tư duy dám nghĩ dám làm đã có nhiều chủ trương, giải pháp  trong công tác quản lý chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường,  tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục trên địa bàn giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo. Hoạt động chuyên môn dạy và học ngày càng được khẳng định và đạt hiệu quả khá toàn diện trên cả 2 mặt chất lượng đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn HSG; Phong trào văn hóa văn nghệ TDTT hoạt động Đoàn - Đội  thúc đẩy chuyên môn  ; liên hoan tiếng hát CBGV chào mừng ngày NGVN hằng năm đạt thành tích khá . Công đoàn nhà trường thật sự là tổ ấm, là nơi để CB - GV sẻ chia tình cảm trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như cuộc sống đời thường.
  Hằng năm vào đầu mỗi năm học, nhà trường tổ chức ký cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành và công đoàn phát động; kỷ cương nề nếp trong nhà trường luôn được giữ vững, giáo viên thực hiện nghiêm túc việc soạn giảng, chấm chữa bài cho học sinh kịp thời, đúng quy chế chuyên môn; đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư số 32/TT- BGD&ĐT và TT- 30/ 2014 BGD&ĐT. Tập huấn, trao đổi phương pháp giảng dạy, đưa CNTT vào giảng dạy, quản lí các hoạt động của nhà trường. 5 năm qua, nhiều tập thể, nhiều cá nhân phấn đấu trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào chung của nhà trường; Tập thể BGH năng nổ nhiệt tình đầy trách nhiệm trước công việc được phân công, Cán bộ - GV có nhiều bộ hồ sơ tốt,  nhiều tiết dạy hay, nhiều SKKN đạt chất lượng tốt phổ biến rộng rãi ứng dụng có hiệu quả trong công tác quản lý cũng như trong giảng dạy; nhiều mô hình hoạt động trong nhà trường thực sự mang lại hiệu quả giáo dục cao. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường tiếp tục được khẳng định ở vị trí cao, chất lượng mũi nhọn HSG, GVG ngày càng bền vững .
- Về phong trào phấn đấu trở thành CSTĐ - GVG các cấp
Hằng năm phong trào thi đua Hai tốt luôn được cấp ủy-BGH xác định đây là một phong trào lớn có tính chiến lược quyết định chất lượng dạy học trong nhà trường;  tổ chức hội giảng thi chọn GVG cấp trường bồi dưỡng tham gia dự thi GVG cấp huyện, cấp tỉnh. Nhiều đồng chí nỗ lực phấn đấu .Trong 5 năm qua, có 9 lượt GV phấn đấu trở thành GV dạy giỏi cấp huyện, 7 lượt CB - GV phấn đấu trở thành CSTĐ.
Tiêu biểu trong phong trào này có các đồng chí: Đ/c trần Thị Quế Thu, đ/c Hoàng Thị Phương Lan, đ/c Đinh Thị Hương, đ/c Phan Thị Thanh Huyền, đ/c Đồng Thị Trúc....... là những tấm gương tiêu biểu nỗ lực phấn đấu để trở thành CSTĐ- GVG các cấp.
- Chất lượng mũi nhọn HSG
Mặc dầu là một đơn vị trường miền núi việc nâng cao chất lượng còn nhiều khó khăn,  song 5 năm qua từ năm học 2010- 2011 đến hết học kì I năm học 2014-2015, toàn trường đã tập trung phát hiện, bồi dưỡng được 76 em đạt danh hiệu HSG huyện, 4 em đạt danh hiệu HSG tỉnh; 1 HS đạt học sinh giỏi quốc gia, đó là em : Nguyễn Thị Tố Uyên đạt giải Huy chương Đồng năm học 2011 – 2012;  tiêu biểu trong phong trào học tốt có các em: Nguyễn Thị Tố Uyên - Học sinh lớp 5A năm học 2011 - 2012; Em: Nguyễn Đường Trung Hiếu – Học sinh lớp 5A năm học 2012 – 2013 đạt học sinh giỏi tỉnh Văn hay – chữ đẹp; Em: Viên Minh Hoàng - Học sinh lớp 5A năm học 2012 – 2013 đạt học sinh giỏi tỉnh Văn hay – chữ đẹp; Em: Nguyễn Thị Thanh Thảo- Học sinh lớp 5A năm học 2012 – 2013 đạt học sinh giỏi tỉnh Tiếng anh trên mạng, em Phan Duy Tăng - Học sinh lớp 5A năm học 2013 – 2014 đạt học sinh giỏi tỉnh Tiếng anh trên mạng......
         Tiêu biểu trong phong trào phát hiện bồi dưỡng HSG có các thầy cô giáo: Hoàng Thị Phương Lan; Phan Thị Thanh Huyền, Đinh Thị Hương…
          - Phong trào nghiên cứu khoa học viết sáng kiến kinh nghiệm
Xác định đây là một hoạt động khoa học giáo dục đúc kết kinh nghiệm từ trong thực tế quản lý, từ thực tế giảng dạy của CB-GV trong nhà trường; nhiều đồng chí say sưa tâm huyết tích lũy góp nhặt để có được những SKKN hay cho đồng nghiệp tham khảo vận dụng vào trong thực tế công tác giảng dạy của mình. Trong 5 năm, toàn trường có 8 SKKN đạt bậc 3, bậc 4 cấp Huyện; 2 SKKN đạt bậc 3, bậc 4 cấp Tỉnh. Tiêu biểu trong phong trào này có các đ/c: Hoàng Thị Phương Lan có SKKN đạt bậc 3 cấp tỉnh về môn Tiếng anh năm học 2013 - 2014, đ/c Trần Thị Quế Thu có SKKN đạt bậc 3 cấp tỉnh năm học 2012 - 2013....
          - Phong trào nghiên cứu KHKT làm đồ dùng dạy học được phổ biến, triển khai hằng năm; nhiều CB - GV- HS tham gia hưởng ứng tích cực và có hiệu quả; có 1 sản phẩm đạt giải 3 cấp huyện.
          - Việc ứng dụng CNTT vào trong trường học, đây là một nội dung quan trọng được Bộ giáo dục triển khai nhằm khai thác, ứng dụng  CNTT trong dạy học, trong  công tác quản lý có hiệu quả. Từ chỗ nhà trường chưa có máy vi tính, CBGV hầu như chưa có khái niệm về CNTT, đến nay: Trường đã kết nối mạng Intrenet đến phòng BGH, phòng hội đồng , phòng tin học. Toàn trường có 12 máy tính trong đó có 4 máy xách tay, 8 máy để bàn, 2 máy chiếu đa năng; 100% CB - GV được tập huấn về CNTT và sử dụng khá thành thạo; việc ứng dụng CNTT trong nhà trường thực sự có hiệu quả trong việc soạn giảng, cập nhật thông tin dữ liệu quản lý công chức viên chức, công tác phổ cập hằng năm và nhiều phần mềm ứng dụng khác, mới đây nhất là phần mềm SMAS. Tiêu biểu điển hình trong phong trào này có đ/c Nguyễn Công An.
          - Công tác chủ nhiệm lớp
Đây là một công việc hết sức quan trọng của nhà trường trong việc giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh; là cầu nối giữa nhà trường với phụ huynh học sinh trong việc triển khai các hoạt động giáo dục; là một công việc nhìn bề ngoài cứ tưởng như đơn giản nhưng thực tế còn nhiều khó khăn. Nói đến công tác chủ nhiệm lớp chúng ta phải hình dung ra đây là một công việc đòi hỏi phải có tính chịu khó, kiên nhẫn, nhạy bén, linh hoạt của người giáo viên làm sao phải đảm bảo được mình là một người Thầy   người chị và một người Mẹ đáng yêu của các em. Xác định được vai trò vị trí tầm quan trọng của người giáo viên chủ nhiệm lớp, hằng năm nhà trường lựa chọn một đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp năng nổ nhiệt tình tâm huyết, nhiều đồng chí có cách làm hay, có  nhiều việc làm sáng tạo giáo dục thành công nhiều học sinh cá biệt, xây dựng tập thể  tự quản đưa phong trào của lớp trở thành tập thể lớp tiên tiến  xuất sắc nhiều năm qua. Tiêu biểu có các đồng chí: Phạm Thị Thu Hà, đ/c Đinh Thị Hương, Phan Thị Thanh Huyền, Phan Thị Huyền Sen…
Công đoàn kết hợp với Đoàn thanh niên, ĐộiTNTP Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu văn nghệ - TDTT  tạo tinh thần vui tươi thoải mái, động viên tinh thần giáo viên và học sinh làm việc và học tập có hiệu quả góp phần đẩy mạnh phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với mỗi CBGV và các em học sinh.
                   Xây dựng, bồi dưỡng Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên luôn đoàn kết nhất trí có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường, luôn là tấm gương sáng cho học sinh, đồng nghiệp noi theo. Đồng chí Đinh Thị Hương, Phan Thị Thanh Huyền… là một tấm gương tiêu biểu về nuôi con khỏe, dạy con ngoan xây dựng khối đoàn kết nội bộ tốt trong nhà trường.
          Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn là môi trường giáo dục đạo đức nhân cách cho tuổi trẻ học đường 5 năm qua, Liên đội trường  luôn là điểm sáng về  hoạt động đội, nhiều phong trào như: Xây dụng đội vũng mạnh; tự hào truyền thống tiếp bước cha anh; vui khỏe an toàn làm nghìn việc tốt, Áo lụa tặng bà, áo ấm tặng bạn,  vì bạn nghèo cùng tiến; công tác Trần Quốc Toản; bồn hoa đẹp; em yêu biển đảo Việt Nam, Tết vì bạn nghèo ... Hoạt động Đội 5 năm qua có nhiều đóng góp to lớn trong việc giáo dục nề nếp đạo đức, giáo dục nhân cách cho các em học sinh đã được sự ghi nhận của huyện Đoàn về công tác Đội. Có được kết quả trên có thể khẳng định vai trò của người giáo viên làm công tác TPT đội là hết sức quan trọng; với  năng lực và trình độ chuyên môn tốt cùng với kinh nghiệm và lòng nhiệt tình trong công tác của mình, đ/c Nguyễn Thị Anh Phúc - TPT Đội thật sự là một điển hình tiên tiến trong hoạt động Đội ở nhà trường mà chúng ta tôn vinh ngày hôm nay.
           Phong trào văn hóa văn nghệ - TDTT, hoạt động bề nổi là một trong những thế mạnh của nhà trường; liên hoan tiếng hát CB,GV hằng năm, đơn vị luôn đạt thành tích xuất sắc. Tiêu biểu trong phong trào này có đ/c Nguyễn Thị Anh Phúc và đồng chí Nguyễn Trọng Thống nhiều năm liền dẫn dắt đội văn nghệ giáo viên đạt giải cao trong các kỳ thi của ngành.
Đội ngũ cán bộ nòng cốt lãnh đạo tổ chuyên môn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt các hoạt động của đơn vị theo điều lệ trường PT; năng nổ, hăng say, tâm huyết và đầy tinh thần trách nhiệm điều hành tổ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tiêu biểu có các đồng chí tổ trưởng: đ/c Đinh Thị Hương, Phan Thị  Thanh Huyền là những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động của tổ chuyên môn 5 năm qua đáng để chúng ta tôn vinh và học tập.
* Đánh giá chung
Quán triệt thực hiện NQ Đại hội Đảng Toàn Quốc lần thứ XI, NQ Đại hội Đảng các cấp; chỉ thị thực hiện nhiệm vụ từng năm học của Bộ GD&ĐT; văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tỉnh, phòng GD&ĐT Can Lộc; được sự quan tâm ưu ái đầy trách nhiệm của BCH Đảng ủy- Thường trực HĐND- Lãnh đạo UBND  địa phương Thường Nga . Trong 5 năm qua, bằng những phong trào thi đua yêu nước, bằng sự đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết của tập thể CB-GV, trường TH Nga  năm 2010 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia sau 10 năm (2004-2014). Nhiều cá nhân  UBND Huyện tặng Bằng khen và giấy khen các loại.
3.Thống kê thành tích đạt được 5 năm: 2010-2015
 
Năm học TS CBGV TS học sinh Thành tích GV Thành tích học sinh Thành tích
 nhà trường
LĐTT CSTĐ GVG HSG tỉnh HSG huyện
Tỉnh Huyện
2010-2011 23 295 12 2 0 0 1 22 Bằng trường chuẩn QG
2011-2012 24 293   2 0 3 1 19  
2012-2013 22 287 12 2 0 3 1 17  
2013-2014 23 293 11 1 0 3 1 19  
2014-2015 25 297              
 
4. Những khó khăn, hạn chế
           Công tác quản lý chậm đổi mới trong việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng .
Giáo viên giảng dạy nhận thức còn hạn chế , còn chậm đổi mới, ít sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học. Việc quan tâm đến đối tượng học yếu chưa được thường xuyên. Nhận thức về nhiệm vụ được phân công của một số giáo viên chưa cao, nhiệm vụ được giao hoàn thành chưa tốt.
Một số học sinh chưa thật sự xác định đúng mục đích, thái độ học tập đúng đắn dẫn đến kết quả  học tập chưa cao.
Một số CBGV chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Một số phong trào thi đua thực sự chưa đi vào chiều sâu, kinh phí khen thưởng còn hạn chế, chưa thực sự khuyến khích được phong trào.
 
Phần thứ hai:
                PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG 5 NĂM TỚI ( 2015 – 2020)
 
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, văn bản chỉ đạo của ngành tới toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục trong nhà trường.
2. Triển khai phát động và thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt” phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương. Gắn với các cuộc vận động của các cấp, ngành đề ra.
3. Thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị; Thực hiện đúng Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của ngành Giáo dục.
4. Khen thưởng biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh; nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục. Khắc phục tính hình thức trong thi đua, khen thưởng.
5. Phát huy vai trò trách nhiệm của các đoàn thể trong đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và  phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phấn đấu xây dựng trường TH Nga Lộc đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2 .
Năm năm tới, trường TH Nga Lộc với nhiều mục tiêu cao và nhiệm vụ trọng tâm, toàn trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH . góp phần thực hiện về đích xây dựng nông thôn mới 2015.
Nơi nhận:
 - Phòng GD&ĐT;
 - UBND Xã ;
 - BGH, CBGV;
-            - Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
                  Đặng Văn Anh
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
5 NĂM- GIAI ĐOẠN 2010-2015
I. Tập thể:
                                 1. Tập thể BGH nhà trường.
                                 2. Tập thể Tổ .4,5
II. Cá nhân CBGV:.12. đồng chí CBGV (có danh sách kèm theo)
III. Cá nhân HS:    ..12. em (có danh sách kèm theo)
 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
 
TT         Họ và tên   Chức vụ               Thành tích
1 Đặng Văn Anh Bí thư CB-HT Quản lý giỏi- Tham mưu có hiệu quả- L.đạo  đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
2  Trần Thị Quế Thu P.BT chi bộ -P.HT Quản lý giỏi- Chỉ đạo hoạt động CM có hiệu quả.
3 Đinh Thị Hương CTCĐ XD công đoàn vững mạnh tạo khối đoàn kết nội bộ tốt
4 Nguyễn Công An PHT Lãnh đạo tổ CM hoàn thành XSNV; Điển hình trong việc ứng dụng CNTT
5 Phan Thị Thanh Huyền Tổ Trưởng Lãnh đạo tổ CM hoàn thành XSNV- BDHSG có hiệu quả
6 Nguyễn Thị Anh phúc ;   Đoàn - TPT Đội XD tổ chức đoàn ,  Đội vững mạnh.
7 Hoàng Thị Phương Lan GV Phấn đấu trở thành GVG - CSTĐ
8 Đồng Thị Trúc GV Có thành tích cao trong việc phát hiện  và BDHSG
9 Phan Thị Huyền Sen Tổ trưởng Có thành tích cao trong việc phát hiện và BDHSG
10 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tổ Phó Điển hình XS trong công tác Chủ nhiệm lớp
11 Nguyễn Trọng Thống GV Điển hình trong PT  văn hóa văn nghệ
12 Lê  Thị Diệu GV XD khối đoàn kết nội bộ tốt - Nuôi con khỏe - Dạy con ngoan
                                                           Thường Nga , ngày 30 tháng 01 năm 2015
                                                               HIỆU TRƯỞNG
DANH SÁCH HS TIÊU BIỂU
 
TT Họ và tên Lớp Thành tích đạt được Ghi chú
1 Nguyễn Thị Tố Uyên 5A Đạt Huy Chương Đồng HSG Quốc gia  môn Tiếng anh năm học 2011 - 2012  
2 Nguyễn Đường Trung Hiếu 5A Đạt  HSG Tỉnh  Văn hay – chữ đẹp năm học 2012 - 2013  
3 Viên Minh Hoàng 5A Đạt  HSG Tỉnh Văn hay – chữ đẹp năm học 2012 - 2013  
4 Nguyễn Thị Thanh Thảo 5A Đạt  HSG Tỉnh môn Tiếng anh năm học 2012 - 2013  
5 Phan Duy Tăng 5A Đạt  HSG Tỉnh môn Tiếng anh năm học 2012 - 2013  
6 Đặng Phan Hoàng 5A Đạt thủ khoa HSG  môn Tiếng anh năm học 2011 - 2012  
7 Trần  Đức Lương 5A Đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn HSG huyện môn Tiếng Anh  
9  Trần Hải Quang 5A Đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn HSG huyện môn Tiếng Anh  
10  Đường  Thị  Hương 5B Đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn HSG đàn  pi a no  
11 Nguyễn sĩ  Quang 5A Đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn HSG  
12 Nguyễn Thị Huyền 5A Đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn HSG  
         
                                                            
                                                             Can Lộc, ngày 2 tháng 2  năm 2015
                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                       Đặng Văn Anh
 
 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
5 NĂM GIAI ĐOẠN 2010-2015
 
TT Thời gian Nội dung Người thực hiện
1 14h-14h15 Đón tiếp đại biểu BTC
2 14h15-14h25 Văn nghệ chào mừng Đ/c Châm; đ/c  Phúc
3 14h25- 14h35 Khai mạc, giới thiệu đại biểu Đ/c Nguyễn Công An
4 14h35- 14h50 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2010-2015 Đ/c Đặng Văn Anh
5 14h50- 15h15 Thảo luận Đ/c Nguyễn Công An
6 15h15- 15h25 Nghỉ giải lao  
7 15h25- 15h35 Thảo luận Đ/c Nguyễn Công An
8 15h 35- 15h50 Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến Đại biểu
9 15h50- 16h10 Công bố QĐ  thi đua khen thưởng Đ/c Trần Thị Quế Thu
10 16h10-16h25 Bầu đại biểu đi dự Hội nghị cấp trên Đ/c Đặng Văn Anh
11 16h25-17h00 Tổng kết, phát động thi đua và bế mạc hội nghị Đ/c Trần Thị Quế Thu
 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
 
                                                                                                  Đặng Văn Anh 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 10 : 451
Năm 2022 : 99.882