Wednesday, 05/10/2022 - 12:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nga Lộc

BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019

LĐLĐ HUYỆN CAN LỘC
CĐ TRƯỜNG T H NGA LỘC
 

Số:       /BC-CĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thường  Nga, ngày  28   tháng 8 năm 2018
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT  PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM  HỌC 2018-2019
PHẦN I
TỔNG KẾT  PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018
1.Các phong  trào trong đơn vị và kết quả đạt được
1.1 Phong trào thi đua Hai tốt:
    Thực hiện tốt phong trào thi đua Hai tốt,tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng toàn diện và kỹ năng sống cho học sinh.Không có học sinh bỏ học , chất lượng đại trà được nâng cao, không có học sinh ngồi sai lớp. Năm học 2017-2018 toàn trường  có 20  tiết  thao giảng, đạt tỉ lệ 100%, số tiết tốt 12, số tiết khá 8.Nhìn chung các giờ thao giảng đã có sự chuẩn bị công phu,hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, giờ học sôi nổi,khơi dậy được sự tích cực sánh tạo của học sinh. Tiêu biểu như giờ dạy cô  Hoàng Thị Phương Lan, Trần Thị Mậu, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Mai,… Phong trào thao giảng thực sự đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường có tác dụng thực sự thiết thực trong việc nâng cao chất lượng dạy học.
 • Phong trào thi GVCN cấp trường sôi nổi.Kết quả như sau 10đc  đạt GVCNG cấp trường  trong đó có 1giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải 3 còn 6 giải khuyến khích.
 • Kết qủa thi GVCN giỏi cấp huyện: 2 đồng chí.
 • Tổng số giáo viên đề nghị danh hiệu tiên tiến: 19 động chí
 •  Chiến sĩ  thi đua cấp cơ sở: 3 đồng chí.
 • Trường đạt trường tiên tiến cấp huyện.
1.2 Phong trào thi đua” xây đựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
    Thực hiện  nghiêm túc chỉ thị số 40/2008/CT- BGDĐTngày 22/7/2008 và kế hoạch số 307/KH-BGDĐT  ngày  22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục về phát động và triển khai phong trào thi đua” Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; Có nhiều mô hình,  câu lạc bộ nhằm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. 100% học sinh được vui chơi, giải trí và phát triển tốt kỹ năng.
    Đẩy mạnh phong trào xây dựng, trường lớp xanh,sạch ,đẹp. Công đoàn phối hợp với Nhà trường đầu tư kinh phí để mua cây cảnh, cây bóng mát, xây dựng thư viện xanh. Ngoài ra công đoàn còn phát động trang trí lớp học xanh ,sạch ,đẹp theo hướng thân thiện,gần gũi học sinh.
     Ngoài ra công đoàn xây dựng được 1 vườn rau bán trú  phục vụ một phần  cho bếp ăn bán trú và còn giáo dục được  học sinh  có ý thức trồng và chăm sóc rau sạch.
     Chăm sóc  tốt đài tưởng niệm lịch sĩ ở xã nhà.
  1.3 Các cuộc vận động lớn của nghành giáo dục:
a.  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận đông “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động ‘ Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động” Mỗi thầy cô  giáo là  tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
  - Ban chấp hành công đoàn đã phối hợp với chuyên môn chỉ  đạo thực hiện cuộc vận động “ Hai không” ngăn chặn và đẩy lồi tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục. Tăng cường phối hợp với gia đình, xã hội đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp để ngăn ngừa các tệ nạn xã hội gia nhập vào trường học; tiếp tục vận động cán bộ gv, đoàn viên tham gia thực hiện tốt phong trào“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  gắn với cuộc vận động” Mỗi thầy cô  giáo là  tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tập trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
  -  Công đoàn thường xuyên vận động ĐVGV tích cực tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm tạo điều kiện để Gv tiếp cập với kiến thức mới…
Khuyến khích CBGV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị.
b. Phong trào giỏi việc trường đảm việc nhà.
 Công đoàn có số nữ cán bộ giáo viên đông, còn rất trẻ, đa số con còn nhỏ. Ban nữ công đã có nhiều hoạt động thiết thực vì vậy đã tập hợp động viên chị em hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thực hiện tốt phong trào thi đua” giỏi việc trường ,đảm việc nhà” lồng ghép với phong trào “ phụ nữ tích cực học tập  lao động  sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” nhân dịp 20/10, 8/3 Ban nữ công đã chủ động xây dựng kế hoạch có chất lượng mang màu sắc giới nữ: giao lưu bóng chuyền trong cụm,VHVN, CLB…. Tham gia bồi dưỡng học sinh năng khiếu, Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tổ chức cho học sinhđi tham quan địa chỉ đỏ ở Ngã Ba Đồng Lộc. Nhiều chị em đã cố gắng khắc phục khó khăn, tham gia nhiệt tình trong công tác giảng dạy và gặt hái được nhiều thành tích cao như cô giáo Trần Thị Mậu,Trần Thị Loan, Phan Thị Huyền Sen, Phan Thị Thanh Huyền, Trần Thị Quế Thu….
 Cuộc vận động và kêu gọi cán bộ giáo viên, học sinh quyên góp ủng họ  thiên tai, lũ lụt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ đồng nghiệp gặp hoạn nan,Tết vì bạn nghèo  được triển khai có hiệu quả  qua các đợt phát động  100% CBGVHS tham gia. Ví dụ Trẻ em vì chất độc gia cam Nghệ An số tiền 2 triệu đồng, Học sinh nghèo ăn Tết  số tiền gần 5 triệu đồng. Hưởng ứng các chủ trương xây dựng Quỹ Mái ấm công đoàn,Quỹ tình nghĩa…. Đơn vị đã vận động 100% CB,GV,NV tham gia. Phong trào hiến máu nhân đạo có 6 đc tham gia trong đó có 3 đ/c lấy được máu.
 • Kết quả có 1đ/c được LĐLĐ huyện tặng giấy khen ”Giỏi việc trường đảm việc nhà”
1.4 Phong trào thi đua lao động sáng tạo
   Công tác nghiên cứu khoa  học luôn được nhà trường chí trọng, công đoàn động viên khích lệ gv tham gia. Trong năm học 2017-2018 có 1 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp huyện và 1 bài đăng trên tạp chí Toán Tuổi Thơ của Gv .
1.5 Kết quả tham gia các hoạt động xã hội do các cấp công đoàn và địa phương triển khai.
   BCH công đoàn đã tuyên truyền,vân động các đoàn viên công đoàn tham gia nhiệt tình các hoạt động xã hội do công đoàn nghành cũng như địa phương phát động.
 Tổ chức ký cam kết phòng chóng cháy rừng,  trật tự an toàn giao thông  năm 2018. Thi đua xây dựng phong trào  Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông” phong trào  ba  không” (không tệ nan ma tuý, không cờ bạc, không tai nạn giao thông) 100% đoàn viên tham gia.
    2.  Những ưu điểm tồn tại trong phong trào thi đua và rút  ra bài học kinh nghiệm.
 a. Về ưu điểm:
    Phong trào thi đua năm học 2017-2018 được nhà trường, công đoàn  quan tâm coi trọng, xem thi đua là một trong những biên pháp quản lí có hiệu. Phong trào thi đua đã được  tổ  chức chặt chẽ, nề nếp đảm bảo nguyên tắc” dân chủ ,khách quan ,
 công bằng” đã kết hợp động viên tinh thần và khuyến khích lợi ích vật chất trong khen thưởng, tinh thần  xã hội hoá.
    Các phong trào thi đua đã có tác động toàn diện đến các mặt hoạt động trong dạy và học,là động lực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học.
b.  Hạn chế và nguyên nhân
          Công tác chỉ đạo,phổ biến các văn bản về thi đua khen thưởng đôi khi chưa kịp thời.
    Công tác tham mưu với ban giám hiệu về các hoạt động thi đua còn hạn chế.
    Nhận thức của một số bộ phận cán bộ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thật quyết tâm, thiếu sự phấn đấu. Chưa thực sự đổi mới phương pháp dạy học.
c. Bài học kinh nghiệm:
 Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, Hội đồng thi đua khen thưởng và sự chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền.
   Coi trọng công tác tuyên truyền,thực hiện tốt các chỉ thị nghị  quyết chỉ đạo giáo dục, các văn bản tiêu chí hướng dẫn thi đua của hội đồng thi đua  khen thưởng các cấp.
    Đổi mới nội dung phương pháp tổ chức phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể.
PHẦN II. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HOC 2018-2019
    Căn cứ thông tư Số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 3/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành GD.
    Căn cứ hệ thống các văn bản trong tài liệu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong năm học 2018-2019 của sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh.
     Căn cứ vào phát triển giáo dục năm học 2018-2019 của trường  TH Nga Lộc.
    Công đoàn nhà trường phát động phong trào thi đua năm học 2018-2019 như sau:
I. Mục tiêu thi đua:
 1.1 Công đoàn trường Th Nga Lộc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích  trong dạy và học và xây dựng trường học ngày càng vững mạnh
   Tiếp tục động viên đội ngũ cán bộ giáo viên ,người lao động, học sinh năng động sáng tạo hăng hái thi đua ” Dạy tốt và học tốt” Tích cực tự học tự bồi dương nâng cao trình độ chuyên môn và tu dưỡng đaọ đức. Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019.
1.2 Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc  tốt trong đội ngũ CBGV, NLD và học sinh tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị trong nhà trường vững mạnh.
2. Nội  dung thi đua:
2.1 Tích cực  triển  khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 04/11/2013. Hội nghị  lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiện quả nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua cảu ngành bằng việc làm thiết thực, hiệu quả phù hợp, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường,rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của CBQL,GV,NV và học sinh.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”gắn với phong trào” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh,cũng cố và tăng cường niềm tin của đội ngũ giáo viên, học sinh vào sự lãnh đạo của Đảng.
 - Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vân động” Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng đạo đức ,tự học à sáng tạo” làm tốt công tác tuyên truyền,giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt quy chế về đạo đức nhà giáo, tự học  về công nghệ thông tin, ngoại ngữ và có giải pháp đổi mới trong dạy học và công tác;
- Đẩy mạnh phong trào “thi đua hai tốt”, phong trào lao động sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao công tác giáo dục toàn diện.
  2.2  Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong việc học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao ý thức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương trong giai đoạn mới, góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm đạo đức đối với nhà giáo và bạo lực học đường trong học sinh,tình trạng dạy thêm học thêm sai quy định, tình trạng lạm thu…. Và hạn chế tối đa vi phạm chính sách DS-KHHGĐ.
 2.3 Quán triệt thực hiện nghiêm  túc bộ luật lao động  năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012. Đồng thời đẩy mạnh truyen truyền về công tác an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hoá công sở, trường học, chăm lo công tác  bảo hộ lao động  tại cơ quan đơn vị.
2.4 Tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua, đặc biệt là các phong trào thi đua có chủ đề nhân các ngày lễ lớn như 20/10,20/11, 8/3…. Trong đó trọng tâm là phong trào thi đua thao giảng ,dự giờ, nghiên cứu khoa học.Viết bài trên các tạp chí, tham gia các diễn đàn giáo dục.
2.5 Tổ chức động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường và đơn vị giáo dục.
 2.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong dạy học, Tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy  đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới toàn diện nhà trường. Tham gia thi GVCN giỏi, đẩy mạnh đổi mới quản lý giáo dục, trong đó tập trung đổi mới cơ chế tài chính, cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra;
2.7. Tổ chức thực hiện cuộc vận động ”Dân chủ ,kỷ cương ,tình thương ,trách nhiệm” bằng việc vận động mỗi giáo viên dạy thêm hai tiết để tăng cường phụ đạo học sinh yếu, nâng cao chất lượng đại trà. Vận động Gv có năng lực chuyên môn tốt giúp đỡ những giáo viên còn ít kinh nghiệm trong giảng dạy.
2.8. Tăng cường hoạt động xã hội, sáng tạo trong vận dụng các chủ trương chính sách để tạo nguồn lực, giải pháp chăm lo và naang cao đời sống vât , tinh thần cho cán bộ giáo viên trong đơn vị. Tích cực đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục.
2.9. Tập trung xây dựng tổ  chức chính trị xã hội trong đơn vị. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thông qua phong trào thi đua dạy tốt học tốt, kịp thời bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp( đc Loan,đc Phương) Tiếp tục cũng cố,xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn trong nhà trường.
2.10 Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng luật. Tăng cường công tác tuyên truyền trong thi đua khen thưởng, phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời.
2.11. Luôn có ý thức xây dựng tập thể, xây dựng trường lớp, giữ vững mối đoàn kết trong nhà trường, và trong các đoàn thể , đưa các phong trào nhà trường ngày một đi lên,đảm bảo các tiêu chí giữ vững trương tiên tiến cấp huyện.
3. Một  số chỉ tiêu cụ thể:
3.1. Về tập thể
 • Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
 • Nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến( xếp thứ từ 12 đến 14/24 trường TH toàn huyện.
 • Công đoàn vững mạnh.
 • Đội- sao được hội đồng đội tỉnh khen.
 • Các cuộc thi xếp thứ từ 8- 12 trong toàn huyện.
 • PCGDTHĐĐT đạt mức độ 2 vững chắc.
 •  100% HS được học 2 buổi trên ngày.
 • 100% Hs được học tiếng Anh và tin học.
 • SKKN :  cấp huyện  4 SKKN, cấp tỉnh 1 SKKN.
3.2. Về cá nhân
 • Chiến sĩ  thi đua cấp cơ sở: 3đc.
 • Lao động tiên tiến đat, từ 70% đến 80% số CBGV.
 • GVdạy giỏi cấp huyện: 3đc.
 • SKKN cấp huyện:4 cái, cấp tỉnh 1 cái.
3.3 Công tác công đoàn:
 • Công đoàn vững mạnh.
 • Có 100% Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ ( Trong đó có 70% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc).
 • Có 2/3 tổ đạt Tổ công đoàn trong sạch  vững mạnh.
Trên đây là  các phong trào thi đua trong năm học 2018-2019. Toàn thể cán bộ GV-NV trường TH Nga Lộc nêu cao hơn  nữa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo để hưởng ứng tích cực các nội dung thi đua nói trên.
            Nơi nhận
 • LĐLĐ huyện Can Lộc.
 • BCH Đảng uỷ.
 • BGH nhà trường.
 • Lưu hồ sơ.
XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG                TM.BCH CÔNG ĐOÀN
             HIỆU TRƯỞNG                                              CHỦ TỊCH
 
 
 
 
               Đặng Văn Anh                                             Phan Thị Thanh Huyền
 
 
 
 
LĐLĐ HUYỆN CAN LỘC
CĐ TRƯỜNG TH NGA LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
 
QUY CHẾ
PHỐI HỢP GIỮA BGH VÀ BCH CÔNG ĐOÀN TRONG QUÁ TRÌNH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
           
          Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30/6/1990 và Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thi hành Luật Công đoàn;
          Căn cứ Thông tư Liên tịch số 12/ TT- LT ngày 08/ 5/ 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp Chính quyền và Công đoàn trong ngành Giáo dục và đào tạo;
          Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.
          Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn nhà trường và kế hoạch công tác công đoàn năm học 2018-2019. Căn cứ ào tình hình thực tế của đơn vị.   
          BGH  và BCH Công đoàn trường TH Nga Lộc xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa BGH và BCH Công đoàn trường năm học 2018 - 2019 như sau:
 
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
Đảm bảo nguyên tắc tôn trọng sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi bên. BGH thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà trường quy định tại Điều lệ trường TH. BCH Công đoàn thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Công đoàn hoạt động đúng theo Luật Công đoàn nhằm thực hiện tốt 3 chức năng của Công đoàn:
1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động;
2. Tham gia quản lý nhà nước;
3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
II. TRÁCH NHIỆM CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG
- Tổ chức bộ máy nhà trường .
- Phối hợp với công đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Quản lý giáo viên nhân viên, học sinh, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ giáo viên, nhân viên.
- Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.
- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản .
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
- Tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo điều kiện và phương tiện cần thiết để tổ chức Công đoàn hoạt động thực hiện các chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA BCH CÔNG ĐOÀN
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của mỗi CBGVNV. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ. Tuyên truyền về thực hiện pháp lệnh dân số KHHGĐ, luật cán bộ công chức viên chức, …
- Đại diện và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên; có trách nhiệm tham gia với BGH nhà trường trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Đại diện và tổ chức cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia quản lý nhà trường trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật.
- Có trách nhiệm tổ chức, giáo dục, động viên cán bộ giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Phối hợp tốt với BGH nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường.
IV. NỘI DUNG PHỐI HỢP
Điều 1: Phối hợp trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch:
- BGH và BCH công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị, tổ chức mình trên nguyên tắc độc lập nhưng bảo đảm tính phối hợp, thống nhất.
- BCH công đoàn hướng dẫn các tổ tổ chức hội nghị CB, CC, VC cấp tổ để thảo luận, tự đề ra chỉ tiêu phấn đấu của tổ, đăng ký thi đua, kiến nghị điều kiện làm việc của bộ môn, của tổ. Ban chấp hành công đoàn tập hợp ý kiến và cùng Lãnh đạo trường nghiên cứu để thống nhất chỉ tiêu.
Điều 2: Phối hợp trách nhiệm trong thực hiện qui chế chuyên môn:
- Hiệu Trưởng thông qua kế hoạch tháng,  BCH công đoàn thông qua chương trình hành động trong tháng của Công đoàn để hai bên cùng phối hợp triển khai và vận động thực hiện.
- BCH công đoàn vận động, đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên tham gia thực hiện tốt qui chế chuyên môn, hỗ trợ các hoạt động chuyên môn để đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Điều 3: Phối hợp trách nhiệm trong công tác tuyên truyền:
- BCH Công đoàn cùng nhà trường tổ chức tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của mỗi CBGVNV. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ.
- BGH và BCH công đoàn trường có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành đến người lao động trong trường để mọi đoàn viên, lao động  theo dõi, giám sát và thực hiện.
Điều 4: Phối hợp trách nhiệm trong về thực hiện quy chế dân chủ:
- BGH chịu trách nhiệm chính về nội dung, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức vào đầu năm học. BCH công đoàn có trách nhiệm phối hợp với BGH chỉ đạo, theo dõi Hội nghị CC, VC cấp tổ, lắng nghe và tổng hợp ý kiến đóng góp của Hiệu trưởng nghiên cứu giải đáp trước hoặc tại hội nghị CB, CC, VC toàn trường. Sau Hội nghị CB, CC, VC Hiệu Trưởng cùng BCH công đoàn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.
- Hiệu Trưởng có trách nhiệm phải công khai cho CB-GV-CNV biết những vấn đề luật định: những vấn đề liên quan tới lương bổng, phụ cấp, đề bạt, cử tuyển đi học, nhận xét công chức, khen thưởng, phân công, trực trường,… BCH công đoàn và Ban TTND có nhiệm vụ nhắc nhở, giám sát việc công khai, thực hiện qui chế dân chủ.
- Hàng tháng Hiệu trưởng phải cụ thể nghị quyết Hội nghị thành kế hoạch, BCH Công đoàn vạch ra chương trình hành động để hỗ trợ Lãnh đạo trường cùng nhau thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC.
Điều 5: Phối hợp trách nhiệm trong giải quyết khiếu kiện:
- Trường hợp có khiếu kiện, Hiệu trưởng giao cho Ban TTND tìm hiểu sự thật và đề xuất biện pháp giải quyết sự việc. Hiệu Trưởng phải tham gia giải quyết vụ việc ngoại trừ trường hợp Hiệu trưởng bị khiếu kiện.
- BCH công đoàn có nhiệm vụ ra quyết định cho Ban TTND tiến hành tìm hiểu, xác minh. BCH công đoàn theo dõi diễn tiến và đôn đốc nhắc nhở Hiệu trưởng giải quyết sự việc trong thời gian luật định.
- Hiệu trưởng và các thành viên trong lãnh đạo trường phải tạo điều kiện cho tất cả mọi người phát huy quyền làm chủ của mình trong việc đóng góp xây dựng trường. BCH công đoàn tập họp ý kiến đóng góp chuyển cho lãnh đạo trường nghiên cứu giải quyết và phải trả lời hoặc bằng hình thức công khai trong các phiên họp hoặc bằng văn bản cho cá nhân liên quan.
- Khi giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến uy tín, quyền lợi của CĐV thì Hiệu trưởng phải mời Chủ tịch công đoàn cùng tham dự. Đặc biệt nếu có liên quan đến nữ CĐV thì mời đại diện Ban nữ công cùng tham gia.
Điều 6: Phối hợp trách nhiệm về tổ chức phong trào thi đua Hai Tốt:
- Hiệu trưởng là Trưởng Ban thi đua và chịu trách nhiệm chính trong tổ chức, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chuẩn thi đua cả năm (hoặc từng đợt) và xét duyệt kết quả thi đua, cũng như công nhận các danh hiệu thi đua  (trong qui định). BCH công đoàn góp ý cho các vấn đề trên trong liên tịch trước khi đưa ra Hội đồng sư phạm.
- Chủ tịch công đoàn là Phó Ban thi đua hỗ trợ việc vận động CBVC đăng kí đủ các danh hiệu thi đua. Phối hợp cùng Hiệu trưởng theo dõi, sơ tổng kết và xét kết quả thi đua.
- Hiệu Trưởng và BCH công đoàn cùng phối hợp xây dựng theo hướng định tính và định lượng tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua cấp nhà nước nhằm đảm bảo xét duyệt thi đua công bằng hơn, hạn chế đánh giá bằng cảm tính.
Điều 7: Trách nhiệm phối hợp trong nhân điển hình tiên tiến:
- Qua phong trào thi đua, Hiệu trưởng và BCH công đoàn phát hiện những cá nhân và tập thể tiêu biểu và cùng phối hợp để tuyên dương nhân rộng điển hình tiên tiến. Lấy thi đua làm đòn bẩy góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.
- Hiệu Trưởng và BCH công đoàn phối hợp tìm giải pháp thúc đẩy GV dự thi GV dạy giỏi cấp cơ sở và cấp thành phố để ngang tầm với chất lượng chung của huyện.
- Song song với phong trào thi đua Hai Tốt, Hiệu trưởng và BCH công đoàn cần quan tâm hơn nữa đến phong trào viết SKKN và đề tài NCKHSPƯD. Đây là một biện pháp nhằm thúc đẩy phong trào tự học, tự nghiên cứu và tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với những đòi hỏi của lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngành và của xã hội.
Điều  8: Phối hợp trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống vật chất:
- Hiệu trưởng có nhiệm vụ chỉ đạo bộ phận liên quan thực hiện đầy đủ các chính sách và chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp, chế độ đãi ngộ của ngành, chế độ nâng lương theo kỳ hạn và nâng lương sớm, chế độ chuyển ngạch đối với toàn thể CB-GV-CNV kể cả đối tượng hợp đồng trong và ngoài biên chế. BCH công đoàn và Ban TTND giám sát việc thực hiện chế độ liên quan đến đời sống CB-GV-CNV trường.
- Hiệu trưởng cần có sự bàn bạc với BCH công đoàn về dự kiến phân công GV đầu năm học. Khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến CĐV thì BGH phải mời BCH công đoàn cùng tham gia giải quyết. BCH công đoàn tập hợp nguyện vọng, kiến nghị của CĐV GV về sự bố trí phân công, sắp xếp thời khoá biểu và chuyển Lãnh đạo trường nghiên cứu giải quyết.
- BCH công đoàn và Ban TTND kiến nghị, giám sát việc thực hiện các chế độ ngày giờ công đối với nữ CB-GV-CNV về chế độ người mang thai trên 7 tháng và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng cũng như các chế độ dành cho nữ.
- Một năm 2 lần, BCH Công đoàn và Ban TTND kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với CB-GV-CNV. Hiệu Trưởng hợp tác và chỉ đạo các bộ phận liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho CĐ làm nhiệm vụ.
Điều 9: Phối hợp trách nhiệm trong chăm sóc đời sống tinh thần:
-  Hiệu trưởng cần tạo điều kiện, tổ chức để CB-GV-CNV tham gia các hoạt động TDTT, văn nghệ, giao lưu, tham quan học tập.
- Chủ tịch Công đoàn hỗ trợ phong trào cùng Ban Văn Thể Mỹ vận động, đôn đốc tập luyện, rèn luyện thể lực và cùng lãnh đạo trường tổ chức tham quan, giao lưu học tập.
- Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn phối hợp tranh thủ các lực lượng trong và ngoài nhà trường hỗ trợ chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CB-GV-CNV trường.
Điều 10: Phối hợp trách nhiệm trong xây dựng và tổ chức bộ máy:     
- Để tránh sự chồng chéo, phân công một người nhiều việc, hiệu trưởng và BCH công đoàn phối hợp với nhau trong kế hoạch tổ chức bộ máy nhà trường và công đoàn, xây dựng đội ngũ kế thừa và dự nguồn.
- Hiệu Trưởng và BCH công đoàn phải phối hợp với nhau trong việc đề cử người vào các chức danh tổ trưởng chuyên môn và các ban CĐ BCH công đoàn phải báo cáo Hiệu trưởng việc cử tuyển người đi tập huấn, học nghiệp vụ công đoàn, hoặc đi họp do công đoàn cấp trên triệu tập để tránh bị động chuyên môn.
Điều 11: Phối hợp trách nhiệm trong xây dựng cơ sở vật chất CĐ:
- Hiệu trưởng tạo điều kiện về phương tiện cho cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ.
- BCH công đoàn theo tình hình cơ sở vật chất của trường bàn bạc cùng Hiệu trưởng về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc giúp cho CĐ hoạt động tốt.
V.  LỀ LỐI LÀM VIỆC
- Hàng tháng Hiệu trưởng tổ chức họp Liên tịch để trao đổi rút kinh nghiệm về hoạt động của nhà trường trong tháng qua, đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động của nhà trường trong tháng tới.
- Chủ tịch công đoàn sau khi đã thống nhất nội dung kế hoạch hoạt động của Hiệu trưởng sẽ triển khai lại cho các thành viên Ban chấp hành công đoàn trong phiên họp Ban chấp hành để có biện pháp hỗ trợ vận động.
- Những vấn đề phát sinh đột xuất, Hiệu trưởng có thể hội ý với BCH công đoàn và ngược lại để hai bên cùng thống nhất chương trình hành động.
- Ban TTND giúp Hiệu trưởng và lãnh đạo trường giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC và kế hoạch hoạt động hàng tuần, hàng tháng, đảm bảo thực hiện đúng, đủ những điều mà mỗi bên đã cam kết.
- Quan hệ công tác giữa BGH và BCH công đoàn là quan hệ hợp tác. Hai bên tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức. Trong công tác quản lý, những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của CBGV thì Hiệu trưởng phải bàn bạc phối hợp với BCH công đoàn. Những vấn đề hai bên chưa thống nhất, cần báo cáo xin ý kiến cấp trên. Trong khi chờ ý kiến cấp trên, vấn đề tạm thời được thực hiện theo ý kiến của Hiệu trưởng và Hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình.
PHẦN VI: QUI ĐỊNH THỰC HIỆN
- Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm túc quy chế này.
- Sau mỗi học kỳ, Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn phải kiểm điểm việc thực hiện các nội dung ghi trong quy chế này để rút kinh nghiệm và kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.
- Quy chế này được BGH nhà trường và Công đoàn thảo luận nhất trí và thông qua Hội nghị dân chủ cơ sở  ngày 30 tháng 8 năm 2017 và đưa vào thực hiện trong năm học 2017 – 2018.
 
Nơi nhận:
- LĐLĐ huyện Can Lộc
- Các tổ CM, đoàn thể trong nhà trường (để thực hiện);
- Lưu: VT & Hồ sơ CĐ.
 
 
 
    
TM BCH CÔNG ĐOÀN                                              TM. BAN GIÁM HIỆU
        CHỦ TỊCH                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Phan Thị Thanh Huyền                                               Đặng Văn Anh                               
 
 
 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 10 : 451
Năm 2022 : 99.882