Saturday, 03/12/2022 - 20:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nga Lộc

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019

  UBND  HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG TH NGA LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 39/BCTH              Thường Nga, ngày       tháng 8 năm 2018
        
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.
                                                     
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017– 2018


I. Kết quả đạt được:
1. Thực hiện kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh
1. Số lớp, học sinh:
- Số lớp: 13 (Lớp 1: 2 lớp 48; HS; Lớp 2: 3 lớp 63 HS; Lớp 3: 3 lớp 63 HS; Lớp 4: 2 lớp 55. HS; Lớp 5: 3 lớp , 63 HS).
- Số học sinh: 292 em.
2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 28 (1.giáo viên hợp đồng huyện, 1 giáo viên hợp đồng trường) . Quản lý: 2; Hành chính: 3; Giáo viên văn hóa : 16; tỉ  lệ 1,23/lớp:  Mĩ thuật: 1; Âm nhạc:1; Tiếng anh: 2; Tin học:1; Thể dục: 1; TPT Đội: 1;
Ngoài ra, có 2 nhân viên nhà bếp, 1 bảo vệ .
Để đáp ứng được việc dạy học 2 môn tự chọn Tiếng Anh và Tin học  nhà trường phải hợp đồng thêm  1 GV Tiếng Anh .
- Đảng viên: 19 đ/c, chiếm tỷ lệ 73 %.
- Trình độ Đại học: 20  ; Cao ®¼ng: 4; Trung cấp: 4 (Trong đó có 2 GV hợp đồng )
- Giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: 19, chiếm 83%.
- Tỉ lệ giáo viên văn hóa  1,23/lớp:
2. Xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia
2.1. Cơ sở vật chất, trường chuẩn quốc gia:
- Tổng số phòng học: 15 (Cao tầng: 8; Cấp 4: 7 ; Tạm: 0)
- Tổng số phòng chức năng: 8 (Cao tầng: 2; Cấp 4: 6). Trong đó: phòng Nghệ thuật: 1; phòng Tin học: 1; phòng Tiếng Anh: 1; Thư viện: 1; phòng Thiết bị:1; phòng truyền thống - Đội: 1; phòng Y tế: 1, phòng Hành chính: 1.
2.2. Thiết bị dạy học:
- Số máy vi tính: 20 trong đó cã 4 máy tính xách tay ; Máy chiếu: 4; Loa thông minh: 4; Máy in: 2; Đàn piano: 1
2.3. Xây dựng thư viện trường học:
Phong trào xây dựng thư viện thân thiện, thư viện xanh được nhà trường quan tâm..
Nhà trường đã phát triển tốt phong trào đọc sách trong học sinh, duy trì tiết đọc thư  viện đảm bảo 1tiết/tuần/lớp; tạo điều kiện cho học sinh được mượn sách về nhà; hoạt động thư viện với nhiều hình thức phong phú đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động học nhằm tăng cường kĩ năng đọc hiểu và hình thành thói quen đọc cho học sinh.
3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ
3.1. Công tác bồi dưỡng thiết thực về chuyên môn nghiệp vụ:
-  100% thực hiện các chuyên đề của Phòng của cụm đề ra:
              Chuyên đề thư viện trường học, chuyên đề công tác quản lý, chuyên đề hồ sơ bán trú, bồi dưỡng kỉ năng sư phạm.
  Cấp trường có: 30 chuyên đề; Cấp cụm : 3 chuyên đề
- Duy trì việc giải đề bồi dưỡng môn Tiếng Việt và Toán của TBNV Phòng hàng tháng nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn các môn học cơ bản cho giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ.
- Công tác bồi dưỡng thường xuyên theo chu kì được chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, tổ chức kiểm tra đánh giá nghiêm túc kết quả học tập, bồi dưỡng giáo viên theo từng mô đun.
Kết quả: Cán bộ quản lý: 2/2 xếp loại khá giỏi
20/22 Đ/c đạt khá giỏi
- Tổ chức thành công Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Hội thi là một cuộc sinh hoạt chuyên môn sâu rộng để các giáo viên được giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau nhằm làm tốt hơn công tác chủ nhiệm lớp. Kết quả: Có 11/13 GV được công nhận GVCN giỏi cấp trường, tỉ lệ 85%. Trong đó: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 2 giải Ba, 6 giải Khuyến khích và 1 giải đặc cách. Có 2 giáo viên đạt GVCN giỏi cấp huyện.
 - Phong trào viết, giải bài trên các tạp chí chuyên ngành có 1 đ/c có bài đăng; có 2 lượt học sinh được đăng trên tạp chí tuổi thơ.
3.2. Tập huấn, nhân rộng những nội dung do phòng,  cụm  tổ chức:
Đã triển khai nghiêm túc, bài bản 03 nội dung đó là:
- Tập huấn mô hình “Thư viện thân thiện” của Room to Read .
- Tập huấn Vận dụng thành tố tích cực của Mô hình THM.
-  Tập huấn PPDH tích cực cho tất cả GV.
3.3. Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn:
- Sinh hoạt tổ- nhóm chuyên môn:
Nhà trường thực hiện chế độ sinh hoạt, đảm bảo tối thiểu 2 lần/tháng. Trong sinh hoạt đã tập trung các nội dung chuyên sâu, chuyên môn như thực hiện vận dụng các thành tố tích cực của mô hình THM, điều chỉnh nội dung bài học sát với yêu cầu đổi mới. Áp dụng các PPDHTC, cách thức tổ chức các HĐNG (Tiêu biểu là tổ 4,5).
- Đối với các môn đặc thù: Nhà trường đã đầu tư, chỉ đạo thực hiện các chuyên đề để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra nhằm phát triển toàn diện cho học sinh.
3.4 Chú trọng đẩy mạnh nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm về chuyên môn qua diễn đàn GDTH Hà Tĩnh (có nhiều bài viết của đ/c Phương, đ/c Châm)
4. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục
4.1. Đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh
4.1.1 Vận dụng các thành tố tích cực của Mô hình trường học mới Việt Nam: 13/13 lớp đăng ký – vân dung các thành tố tích cực vào dạy học hiện hành.
 Công cụ quản lý lớp học, lớp học thân thiện, dạy học theo nhóm, hoạt động trải nghiêm sáng tạo cho học sinh ( 100% học sinh toàn trường tham gia trải nghiệm tham quan thực tế)
4.1.2 Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”:
Nhà trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện tối thiểu 1 tiết/tháng/lớp. Giáo viên cơ bản đã thành thạo quy trình dạy học, biết tạo tình huống, nêu vấn đề, hướng dẫn học sinh cách đưa ra thắc mắc, nghi vấn; học sinh ghi chép nhanh hơn trong quá trình thực hiện thí nghiệm, tích cực chủ động, thao tác nhanh hơn và khéo léo trong làm thí nghiệm.
4.1.3        Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới:
Giáo viên có tài liệu dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới nên thuận lợi hơn trong việc tích hợp chủ để, chọn quy trình phù hợp. Nhà trường đã tạo điều kiện để HS và GV tham gia các  hoạt động và  khai thác sân trường, thư viện, nhà GDTC để tổ chức các hoạt động cho từng khối, lớp.
4.1.4        Tiếp tục dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ Giáo dục:
Năm học 2017- 2018 các GVCN lớp 1 đã trở thành kỉ năng trong việc dạy học CNGD lớp 1. Duy trì đảm bảo thời lượng so với những năm trước, việc đọc-viết của HS đồng đều hơn.
4.1.5 Tiếp tục triển khai đổi mới đánh giá học sinh tiểu học:
Thực hiện tốt TT30, TT22 của Bộ GDĐT. Nhìn chung GV nắm chắc kỉ thuật đánh giá, ghi bảng tổng hợp chất lượng và học bạ, khen thưởng HS theo hướng dẫn, giảm thiểu được những khó khăn trong quá trình thực hiện so với TT30. Kiểm tra định kì theo 4 mức độ, đánh giá bàn giao cho HS cuối cấp đảm bảo chất lượng 100% hoàn thành cho THCS Trà Linh.
4.1.6  Công tác giáo dục kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh:
- Công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh được chỉ đạo thực hiện tích hợp vào trong nội dung các môn học và thực hiện dạy học 01 tiết/ tuần trong chương trình dạy buổi 2 . Nhà trường đã chú trọng giáo dục các kĩ năng: giao tiếp, ứng xử, chia sẻ, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng chống xâm hại thân thể, đuối nước, ATGT, tổ chức tốt các hoạt động như: “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Vòng tay bè bạn”, “Áo ấm tặng bạn” “Tết vì người nghèo”, “Hội chợ Tết cổ truyền” để giáo dục học sinh về tình nhân ái, lòng yêu thương con người.
- Nhà trường thực hiện tốt các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, trong đó chú trọng các hoạt động rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Khai thác triệt để môi trường Trải nghiệm sáng tạo như: thư viện, vườn trường, sân trường, trang trại, nông trại, vườn mẫu tại địa phương...
Tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện như: Ngã ba Đồng Lộc, Đài tưởng niệm liệt sĩ xã…
         - Đoàn , đội tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống quê hương Can Lộc” cho học sinh nhân kỉ niệm 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc.
- Chỉ đạo tổ chức giao lưu “Tuổi thơ khám phá” cấp trường để tất cả học sinh đều có cơ hội tham gia.
- Tổ chức các câu lạc bộ Tiếng anh, Toán, Em yêu ca dao tục ngữ, CLB Tiếng việt
4.1.7 Dạy học 2 buổi/ngày:
-  292 học sinh học 2 buổi/ngày, tỉ lệ: 100%.
+ Giáo viên hỗ trợ, hướng dẫn để học sinh hoàn thành nội dung học tập tại lớp.
+ Tổ chức dạy học/hoạt động các môn học học tự chọn, môn năng khiếu; hoạt động các câu lạc bộ; hoạt động điền kinh-thể thao nhằm phát triển giáo dục thể chất.
 + Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tham quan trải nghiệm, khuyến khích sự phối hợp và tham gia của phụ huynh học sinh.
- Tổ chức ăn bán trú: 102/292, tỉ lệ 35%; mức ăn trung bình 10.000đ/bữa/em; đảm bảo ATVS thực phẩm.
4.2. Dạy học ngoại ngữ (Tiếng Anh)
- Nhà trường tổ chức cho học sinh học: lớp 3,4,5 dạy 4 tiết/tuần, tỉ lệ 100%.; Khối  lớp 1, 2 làm quen với Tiếng Anh tỉ lệ: 100%.
- Chất lượng Tiếng Anh của HS được khẳng định tốt; nhà trường chỉ đạo dạy học đủ 4 kỉ năng: nghe, nói ,đọc ,viết cho HS. Tập trung phát triển kỉ năng nghe và nói, khai thác sử dụng các thiết bị hiện đại để học sinh nghe nói thông qua các hoạt động câu lạc bộ.
4.3. Dạy học Tin học
Nhà trường có 1 GV biên chế dạy tin học, ngoài ra GV tin phụ trách CNTT cho trường, năm qua đ/c BD đạt 2 HS giỏi cấp huyện của Hội thi Tin học trẻ
            4.4. Chất lượng giáo dục:
* Chất lượng đại trà: Học sinh Hoàn thành kiến thức các môn học: 99%; Đạt năng lực: 99,3%; Đạt phẩm chất: 99,3%. Học sinh hoàn thành chương trình TH: 100 %.
* Kết quả phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu:
Cuộc thi Tin học trẻ cấp huyện có 2 HS đạt giải  Khuyến khích
+ Tham gia đạt giải thi Điền kinh-Thể thao cấp huyện có 10 HS đạt giải Ba
5. Công tác phổ cập giáo dục; kiểm định chất lượng
- Nhà trường đạt PCGDTH mức độ 3.
- HTCTTH 63/63, tỉ lệ 100%
6. Công tác quản lý giáo dục
Công tác quản lí giáo dục có đổi mới. Nhà trường cơ bản đã bám sát các văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai nhiệm vụ . Thực hiện khá bài bản quy trình quản lí từ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng đối với từng nhiệm vụ cụ thể. Quá trình xây dựng, triển khai nhiệm vụ dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc 3 công khai.
 Nhà trường xây dựng bộ tiêu chí thi đua; xây dựng quy chế dân chủ trường học nhằm công khai minh bạch về tài chính, tài sản; đánh giá khách quan, chính xác hiệu quả lao động của từng cá nhân, tập thể nhằm phát huy các thế mạnh và thúc đẩy sự tiến bộ trong tập thể.
7. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Nhà trường xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Giáo viên thân thiện, tôn trọng học sinh.
Công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên, lồng ghép vào các môn học, giờ chào cờ đầu tuần, Ngày Pháp luật (ngày 28 hàng tháng), hoạt động ngoại khóa, NGLL...Không có CBGV, HS vi phạm.
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao được nhà trường chú trọng; hoạt động văn nghệ, thể thao trong CBGV-HS tích cực, sôi nổi.
II. Tồn tại, hạn chế:
- Số lượng học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo khá đông; một số học sinh có cha mẹ đi làm ăn xa và một số em thiếu ý thức trong học tập nên ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập dẫn đến chất lượng đại trà thấp.
         - Hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh đang còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức hoạt động, nội dung hoạt động.
        - Công tác y tế học đường còn gặp nhiều khó khăn, thiết bị y tế thiếu thốn. Công  tác truyên truyền cho  học sinh tham gia  mua BHYT còn vất vả.
        -  Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu và yếu; tồn tại nhiều phòng cấp 4 xuống cấp nên ảnh hưởng đến việc học tập của HS; công trình vệ sinh của học sinh chưa đạt chuẩn.
- Chất lượng văn hóa HS, chất lượng chữ viết chưa cao.
- Ứng dụng CNTt trong dạy học còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trường học kết nối chưa có sản phẩm.
- Chưa tham gia cuộc thi sáng tạo kỉ thuật của GV và Hs, SKKN kết quả còn thấp.
           
Phần thứ hai:
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018- 2019

 
I. Phương hướng chung:
Quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; Thông báo Kết luận số 683- TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV; Thông báo Kết luận số 554 - TB/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019.
Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn, tập trung hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Chú trọng chất lượng dạy học Tiếng Anh, Tin học trong  nhà trường; nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường. Tập trung đổi mới phương thức dạy học, chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng.
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tổ chức tốt việc dạy học và các hoạt động giáo dục. Duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, công tác xây dựng XHHT, phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
II. Các chỉ tiêu chủ yếu:
 1. Thực hiện tốt kế hoạch phát triển theo kế hoạch đã được phê duyệt : 12 lớp, 332 học sinh. Tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 98 em, đạt tỷ lệ 100%. Huy động trẻ khuyết tật độ tuổi 6-14 học hòa nhập đạt 100%.
- 12/12/lớp  học 2 buổi/ngày:
- Môn Tiếng anh: Số học sinh  lớp 3,4,5 dạy 4 tiết/tuần, tỉ lệ 100%.; Khối  lớp 1, 2 làm quen với Tiếng Anh tỉ lệ: 100%.
2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh:
- Học sinh Hoàn thành kiến thức-kĩ năng, Đạt năng lực, phẩm chất: trên 99,8%.
- Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%.
3. Công tác phổ cập GDTH đúng độ tuổi: Duy trì đạt chuẩn phổ cập GDTH ĐĐT mức độ 3 vững chắc, tỉ lệ phổ cập GDTH ĐĐT đạt 98,7%.
4. Công tác xây dựng CSVC, trường chuẩn quốc gia:
 Thực hiện công văn.1306/UBND-TCKH
 Đảm bảo đủ bàn ghế, bảng, phòng học đúng quy chuẩn, giữ vững  trường chuẩn quốc gia.
- Công trình vệ sinh của học sinh và giáo viên đạt chuẩn,  xử lý rác đảm bảo môi trường xanh – sạch - đẹp
- Tham mưa nâng cấp phòng Tiếng anh, tin học có dủ máy tính bàn ghế cho học sinh.
Tham mưu với địa phương cải tạo sân chơi bãi tập, sân thể thao để học sinh hoạt động được tốt.
Phát huy hiệu quả các phòng chúc năng: Phòng GDTC, phòng thư viện, phòng nghệ thuật nhằm phát triển năng lực toàn diện cho HS. Phòng thư viện đảm bảo đầu sách cho học sinh đọc, mua sắm thêm 30m thảm  để học sinh hoạt động hiệu quả, đảm bảo thư viện tiên tiến vững chắc – hoạt động theo mô hinh Room to read.
100% Giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, về các mô hinh, PPDH mới. Có ít nhất 01 sản phẩm STKT, 5 đến 8 bài viết trên các tạp chí Toán tuổi thơ 1, Tạp chí giáo dục; có 3 đến 5 SKKN cấp huyện, 1 SKKN cấp tỉnh; 2 đến 3 giáo viên giỏi huyện.
Hoàn thành công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng vào cuối tháng  5 năm 2019.
Thực hiện tốt đón các đoàn kiểm tra.
III. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu
1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, các nội dung đổi mới của cấp học để các cấp, các ngành, phụ huynh và nhân dân có nhận thức đúng, đầy đủ về những đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cùng chăm lo phát triển giáo dục. Thu hút phụ huynh tham gia vào các hoạt động giáo dục, từ đó hiểu hơn về nhà trường và tích cực ủng hộ phát triển giáo dục trong nhà trường.
2. Tiếp tục quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII  để CBGV, NV nhận thức sâu sắc hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng trong giai đoạn mới; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc rèn đức, luyện tài, nâng mình lên ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao nhận thức giáo dục cho CBGV; xác định rõ nhiệm vụ của giáo viên trong tổ chức giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Coi trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện đổi mới về PPDH, đánh giá học sinh. Phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, viết, giải bài trên các tạp chí chuyên ngành và trao đổi chuyên môn trên Diễn đàn Giáo dục tiểu học Hà Tĩnh, Trường học kết nối. Tổ chức hội thi ”Giáo viên dạy giỏi năm học 2018-2019” và hội thi “Tiết đọc thư viện” nhằm lan tỏa sâu rộng phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”.
3. Tập trung huy động nhiều nguồn lực củng cố và tăng c­ường xây dựng CSVC, thiết bị giáo dục, phương tiện dạy học hiện đại đảm bảo tốt cho việc dạy học và các hoạt động giáo dục chú trọng nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả  trường sau đạt chuẩn.
Thực hiện huy động xã hội hóa nguồn lực và tổ chức đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học do cấp ủy chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm theo công văn  số 683-TB/TU ngày 30/7/2018 của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tích cực tham mưu địa phương để đảm bảo đủ điều kiện CSVC phục vụ dạy học. Ưu tiên đầu tư các hạng mục như sau:
- Phòng học, sân bãi tập, thư viện xanh để tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục. Đảm bảo số lượng, chất lượng thiết bị phòng Tin học, Tiếng Anh để đủ điều kiện dạy nghe-nói Tiếng Anh, thực hành Tin học.
- Đủ số lượng, đảm bảo chất lượng công trình vệ sinh; hệ thống xử lí rác thải, nước thải; đủ nước sạch cho CBGV, NV, HS sinh hoạt hằng ngày.
-  Tập trung cải tạo cảnh quan, bổ sung cây xanh, cây bóng mát, xây dựng vườn rau bán trú...tạo môi trường học tập thân thiện, phục vụ tốt các hoạt động trải nghiệm của học sinh.
4. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Dạy học, đánh giá theo hướng phát huy năng lực học sinh:
- Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học theo định hướng phát huy năng lực học sinh; tích cực vận dụng các mô hình, PPHD tích cực.
- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; hỗ trợ tích cực đối tượng học sinh chậm tiến bộ giúp các em hoàn thành nội dung bài học, môn học.
- Coi trọng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất; bồi dưỡng, phát triển năng khiếu cho học sinh.
- Chú trọng rèn luyện kĩ năng sống, đảm bảo học sinh biết “tự trọng”, “tự giác”, “tự tin”, “tự học”, “tự đánh giá”.
- Chú trọng rèn kĩ năng đọc-viết cho học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng tối thiểu các khối lớp, nhất là lớp 1, 2; nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh.
- Tiếp tục triển khai chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Đảm bảo học sinh lớp 3, 4, 5 được học Tiếng Anh 4 tiết/ tuần. Tập trung phát triển các kĩ năng nghe-nói cho học sinh.
 Những trường thuận lợi, đảm bảo điều kiện CSVC, được sự đồng thuận của phụ huynh khuyến khích tổ chức làm quen Tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2.  
 - Tiếp tục thực hiện dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có thể sử dụng ngân sách nhà nước hoặc tăng cường hình thức xã hội hóa giáo dục để hợp đồng giáo viên, đảm bảo có đủ giáo viên đạt chuẩn dạy học.
- Tiếp tục tổ chức dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần) đối với các khối lớp chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo các yêu cầu quy định, phù hợp với thực trạng đội ngũ, CSVC nhà trường, tuyệt đối không thu tiền của phụ huynh học sinh.
 - Động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho cá nhân học sinh tham gia vào các cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh.
5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lí giáo dục, đảm bảo quản lí toàn diện, sâu sát và chặt chẽ. Phát huy tốt vai trò các bộ phận quản lý trong nhà trường tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ. Đánh giá phân loại CBQL, GV theo chuẩn hiện hành sát với thực chất để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thiết thực hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ.
6. Tăng cường các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phát triển thói quen đọc cho học sinh.
7. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT; hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa; hoạt động các Câu lạc bộ nghệ thuật...Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CBGV, HS nhất là Luật ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, xâm hại thân thể, đuối nước, cháy nổ, cháy rừng, bão lụt, ô nhiễm môi trường; đa dạng hóa các hình thức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh... tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
8.  Duy trì  bán trú cho học sinh các khối lớp để đảm bảo sức khỏe và tăng cường rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Việc tổ chức bán trú dựa trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận, thống nhất của phụ huynh. Thực hiện chuyển đổi mô hình quản lí bán trú hiện tại sang cơ chế dịch vụ. Tăng cường giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm từ phía nhà trường, Ban đại diện CMHS và các cấp có thẩm quyền.
Nơi nhận:
- Phòng GD ;
- Tổ trưởng, tổ phó;
- CBGV;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Đặng Văn Anh
 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
Năm học 2018-2019
 
Thời gian Công việc trọng tâm
Tháng 8/2018
- Tập trung CBGV, NV; lao động vệ sinh trường lớp; tôn tạo cảnh quan;  chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
- Tham gia các chuyên đề bồi dưỡng CBQL, GV;
- Tham gia Hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;
- Tham gia Hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp học năm học 2018-2019;
- Tuyển sinh học sinh lớp 1.
- Xét lên lớp, cho đối tượng học sinh phải ôn tập, kiểm tra lại trong hè.
- Học sinh tựu trường ngày 20/8, triển khai tuần sinh hoạt tập thể đầu năm, chuẩn bị khai giảng năm học mới; tổ chức Tuần 0 cho học sinh lớp 1; 2 ngày 20/8
- Tổ chức Hội nghị CBGV ( chiều 28/8).
- Kiểm tra xanh sạch đẹp
Tháng 9/2018
 
- Tổ chức khai giảng năm học mới ngày 05/9; Thực hiện chương , tuần 1; ngày 6/8; Triển khai dạy học 2 buổi/ngày;
- Triển khai thực hiện tháng An toàn giao thông, tháng Khuyến học;
- Kiểm tra thực hiện CGD Tiếng Việt 1, áp dụng các thành tố tích cực  Mô hình trường học mới, dạy hoc Mĩ thuật theo phương pháp mới.
- Tham gia Chuyên đề tổ chức hoạt động giáo dục; vận dụng PPDH mô hình trường học mới vào SGK hiện hành; nâng cao năng lực quản lí trường học;
- Tổ chức  khảo sát, phân loại đối tượng học sinh.
- Điều tra phổ cập.
- Báo cáo thống kê đầu năm học trên phần mềm.
- Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu năm học của GV, Tổ chuyên môn.
- Nộp đăng kí thi đua; đăng kí đề tài NCKH, SKKN, sản phẩm ứng dụng KHCN; các tổ chuyên môn sinh hoạt – xây dựng kế hoạch
- Kiểm tra xanh sạch đẹp
  Tháng 10/2018
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10;
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn của GV, Tổ chuyên môn.,
- Tăng cường chỉ đạo công tác thư viện.
- Tham gia các chuyên đề, dạy thể nghiệm: Tổ chức CLB;
- Phối hợp với phụ huynh tổ chức ( Đêm hội trăng rằm cho học sinh)
- Kiểm tra xanh sạch đẹp.
- Chuyên đề dạy tập viêt, luyện viết cho GV và HS
Tháng 11/2018
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn của GV, Tổ chuyên môn.
- Tham gia các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức, phương pháp dh cấp cụm.
- Thi gvg cấp trường.
- Kiểm tra xanh sạch đẹp
 
Tháng 12/2018
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn của GV, Tổ chuyên môn.
 - Tham gia các chuyên đề, theo cụm chuyên môn liên trường.
- Đánh giá đề tài NCKH, SKKN, sản phẩm ứng dụng KHCN cấp trường; thi chữ viết cho học sinh và giáo viên toàn trường.
- Trải nghiệm sáng tạo.
Tháng 01, 2/2019
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn của GV, Tổ chuyên môn.
- Sơ kết học kì 1, triển khai nhiệm vụ học kì 2.
- Tổ chức thi đấu bóng đá, bóng bàn cấp trường.( Thi thể thao. Điền kinh cấp trường, cấp cụm.
- Tham gia các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức  theo cụm chuyên môn liên trường.
Tháng 3/2019
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam 26/3.
Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn của GV, Tổ chuyên môn.
- Tham gia thi đấu bóng đá, bóng bàn cấp huyện;
- Thi giáo viên giỏi cấp huyện.
Tháng 4/2019
 
- Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn của GV, Tổ chuyên môn.
- Nộp  SKKN về Phòng.
- Kiểm tra xanh sạch đẹp.
- Tham gia Giao lưu “Tuổi thơ khám phá” học sinh lớp 4,5 theo cụm chuyên môn liên trường.
- Trải nghiệm sáng tạo.
Tháng 5/2019
 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỉ niệm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/5; chào mừng kỉ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
Tổ chức dạy - học theo kế hoạch;
- Kiểm tra chất lượng cuối năm; tổ chức bàn giao chất lượng học sinh; tổ chức Lễ ra trường cho HS lớp 5; bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương.
- Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5;
- Tổ chức tổng kết năm học;
- Xây dựng kế hoạch CSVC nhà trường năm học 2019 – 2020.

TIÊU CHÍ THI ĐUA ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN
(8 tiêu chí : 100 điểm)
 
I. CÁC TIÊU CHÍ VÀ ĐIỂM CỦA TỪNG TIÊU CHÍ
1. Chất lượng học sinh : 20 điểm
 Căn cứ vào chất lượng khảo sát của BGH,TTCM.                  
2. Giờ dạy:     20 điểm
Được cụ thể hoá bằng cách xếp loại .
+ Giờ tốt :  18 đến 20 điểm.
+ Giờ khá: 14 đến 17,5 điểm.
+ Giờ đạt yêu cầu : Từ 10 điểm đến 13,5 điểm.
+ Giờ yếu : Từ  9 điểm trở xuống.
3. Hồ sơ: 10 điểm (Hình thức, chữ viết : 2 điểm ; nội dung : 7 điểm; đủ số lượng : 1 điểm).
+ Loại tốt :  9 đến 10 điểm
+ Loại khá : 7 đến dưới 9 điểm
+ Loại trung bình : Từ 5 điểm đến dưới 7 điểm
4. Ngày công : 5 điểm
+ Đảm bảo ngày công 100%, không chậm giờ 5 điểm .
+ Vắng 1 buổi có phép trừ 05 điểm; không phép trừ 3 điểm .
+ Chậm 2 buổi tính bằng 1 buổi vắng (thời gian tính chậm trên 5 phút từ khi có hiệu lệnh vào học ).
+ Trừ những ngày nghỉ theo chế độ thì  không tính (ốm đau, GV có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).
5. Công tác chủ nhiệm lớp: 15 điểm
Lấy kết quả chấm thi đua của Đội Cờ đỏ .
+ Cuối tháng lớp đạt xuất sắc : 14,15 điểm
+ Loại tốt :    12,13 điểm
+ Loại khá:  10,11 điểm
+ Loại TB :  <10 điểm
6. Phụ đạo HS yếu, xoá HS ngồi nhầm lớp (đối với những lớp có HS yếu): 5 điểm .
- Xoá được 100% HS  yếu nếu lớp có từ 3 đến 5 em thưởng 5 điểm (10% + 0,5 điểm).
- Nếu không xoá được em nào thì trừ đi 5 điểm  .
7. SKKN, đồ dùng STKHKT có chất lượng xết theo cấp trường; Cộng 10 đ. Viết bài trên diễn đàn, giải bài: cộng 5 đ
      8. Thông tin 2 chiều : 5 điểm.
+ Nộp các loại báo cáo thống kê VSCĐ, tổng hợp chất lượng kiểm tra định kỳ , các loại danh sách vv… kịp thời, đầy đủ, chính xác : 5 điểm .
+ Chậm 1 lần trừ  0,5 điểm.
     9. Vận động phụ huynh học sinh tham gia BHYT:
          10 điểm (Cứ 1% tính 0,1 điểm)
     10. Các hoạt động dành cho khối 3,4,5:
       -Tổ chức các HĐGD, hoạt động tập thể theo đơn vị lớp có nội dung chương trình cụ thể, đảm bảo qui mô và chất lượng: 2 lần/ năm: 5 điểm
        - Khuyến khích khối 1,2 tổ chức thực hiện. 
* Thưởng điểm : Ngoài 10 tiêu chí cụ thể như trên trong năm học những đồng chí CB,GV, NV tổ chức cho học sinh giải TTT1 có chất lượng; CB, GV có bài đăng ở các Tạp chí; tham gia các hoạt động mũi nhọn, bề nổi như bồi dưỡng HSG huyện, tỉnh; hội diễn văn nghệ; thi đấu TDTT, quyên góp nhân đạo từ thiện, quyên góp sách, hiến máu nhân đạo… tuỳ theo kết quả đạt được sẽ thưởng tối đa 5 điểm.
II. MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI :
+ Cuối tháng, cuối kỳ đạt từ 90 điểm trở lên : Xuất sắc
+ Từ 80 đến < 90 điểm :  Tốt
+ Từ 70 đến < 80 điểm  : Khá
+ Dưới 70 điểm :             TB
III. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI :
1. Chất lượng:  Lấy từ kết quả KSCL của BGH, BKTNB, trong các lần kiểm hoặc kiểm tra toàn diện của Trường, Phòng.
2. Giờ dạy: Lấy kết quả dự giờ của BGH  (tháng nào có đoàn kiểm tra của cấp trên thì căn cứ vào kết quả đó ).
3. Hồ sơ: Lấy kết quả kiểm tra hàng tháng của nhà trường(tháng nào có đoàn kiểm tra của cấp trên thì căn cứ vào kết quả đó).
* Cuối học kì, cuối năm học HĐTĐ sẽ căn cứ vào kết quả của từng CB,GV, NV để đánh giá xếp loại.
* Đạt các danh hiệu : Xuất sắc ; Tốt ; Khá; TB được tính theo bảng sau:
Học kỳ I Học kỳ II Cả năm
Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
Tốt Xuất sắc Xuất sắc
Khá Xuất sắc Tốt
Trung bình Xuất sắc Khá
Xuất sắc Tốt Tốt
Tốt Tốt Tốt
Khá Tốt Tốt
Trung bình Tốt Khá
Xuất sắc Khá Tốt
Tốt Khá Khá
Khá Khá Khá
Trung bình Khá Khá
Xuất sắc Trung bình Khá
Tốt Trung bình Khá
Khá Trung bình Trung bình
Trung bình Trung bình Trung bình
* Những tháng không có điểm KTĐK, không kiểm tra hồ sơ, không thao giảng, được bảo lưu kết quả tháng trước đó.
B. ĐỐI VỚI BAN GIÁM HIỆU:
Các tiêu chí thi đua của BGH được cụ thể hoá bằng bộ tiêu chí xếp loại thi đua các trường TH do Phòng GD&ĐT Can Lộc ban hành trong năm học 2018 - 2019
C. ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (KẾ TOÁN, VĂN THƯ, THỦ QUỸ):
- Đảm bảo ngày công (kể cả những ngày đi làm việc tại Phòng, các ban ngành khác v.v). Đi có báo cáo, xin phép hiệu trưởng.
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tuỳ theo tính chất công việc .
- Giải quyết chế độ đầy đủ, kịp thời, đúng nguyên tắc cho các đối tượng trong nhà trường dưới sự chỉ đạo của BGH .
- Có trách nhiệm với công việc chung, có thái độ phục vụ vui vẻ hoà nhã .
- Linh hoạt, sáng tạo trong mọi công việc .
* Xếp loại :    +  Loại XS: Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao .
+ Loại Tốt : Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
+  Loại Khá : Hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở mức độ khá.
                                      + Loại TB : Không hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
                                                                        
                                                              Thường Nga,  ngày … tháng 8  năm 2018
                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                               Đặng Văn Anh
 
 UBND HUYỆN CAN LỘC                          ĐỊNH MỨC KHEN THƯỞNG
TRƯỜNG TH NGA LỘC                              NĂM HỌC 2018 - 2019
      
              - GVG cấp tỉnh,CSTĐ cấp tỉnh thưởng:  1.500 .000đ- 3000.000 đ/ 1 đ/c.
  - GVG cấp huyện  thưởng:                       1.000.000đ/ 1 đ/c/ năm    
  - CB,GV,NV đạt LĐTT cấp huyện thưởng:  400.000đ/ 1đc/ năm (theo QĐ của UBND huyện)
  - CB,GV,NV xếp loại Khá thưởng:        100.000đ/1đc/ năm.
            - Riêng CSTĐCS UBND huyện đã thưởng
            *   GV có học sinh giỏi Quốc gia: ( GV Bồi dưỡng)         
                     - Huy chương Vàng thưởng:    2.000.000đ.
         
           - Huy chương Bạc thưởng:       1.500.000đ.
                     - Huy chương Đồng thưởng: 1.00.000đ; cho GV trực tiếp bồi dưỡng (tính từ 1 HS và được nhân theo số lượng HS).                                       
          
    *GV có HSG cấp Tỉnh:        - Giải Nhất:  500 000 đ 
                                                   - Giải Nhì:   300 000 đ
                                                   - Giải Ba:     150 000 đ
                                                   - Giải KK:    100 000 đ
 
    * GV có HSG cấp Huyện:  - Giải Nhất:  100 000 đ 
                                                  - Giải Nhì:    70 000 đ
                                                  - Giải Ba:      50 000 đ
                                                 - Giải KK:    30 000 đ
           
      ** Thưởng cho học sinh đạt giải các cuộc thi :
          - Học sinh giỏi Quốc gia:   - Huy chương Vàng thưởng:    400.000đ.
                                                       - Huy chương Bạc thưởng:       300.000đ.
                                                        - Huy chương Đồng thưởng:    200.000đ;
        
          - HSG cấp Tỉnh:               - Giải Nhất:  100 000 đ 
                                                       - Giải Nhì :  80 000 đ
                                                       - Giải Ba:     60 000 đ
                                                       - Giải KK :   40 000 đ
 
           - HSG cấp Huyện:             - Giải Nhất:  80 000 đ 
                                                       - Giải Nhì :   60 000 đ
                                                       - Giải Ba:      40 000 đ
                                                       - Giải KK:    30 000 đ
 - HS hoàn thành khá nội dung các môn học: 1 giấy khen + 1 vở / học kỳ
 - HS hoàn thành tốt nội dung các môn học : 1 giấy khen + 2 vở / học kỳ.
** Thưởng cho GV trực tiếp giúp đỡ, kèm cặp  và GV chủ nhiệm lớp có học sinh yếu:
            Xóa được 1 em sau khi nhà trường kiểm tra từng đợt theo qui định:
             - 1 em : 50 000 đồng. ( Với điều kiện học sinh đó không tái yếu sau lần kiểm tra cuối năm học)
  *Thưởng tập thể lớp:
- Lớp đạt danh hiệu TTXS : 300.000đ/ lớp / năm.
- Tổ chuyên môn đạt tổ tiên tiến : 200.000đ /năm.
* CB,GV có SKKN đạt bậc 3 cấp tỉnh thưởng:  300.000đ, bậc 4 thưởng: 500.000đ
* GV có bài đăng trên các tạp chí: Toán tuổi thơ, Thế giới trong ta, Dạy học ngày nay… thưởng 100.000đ/ 1 lượt; học sinh: 20 000 đ/ lượt. 
 * Thưởng cho GV  có học sinh được đăng bài : 30 000đ/ lượt.
 * Dạy bồi dưỡng HSG: 100.000đ/ buổi,
 * Chi trả dạy thay, phụ đạo, làm thêm giờ: 80.000 đồng/ buổi.
 * Chi trả dạy chuyên đề: 100. 000 đồng.
 * Thưởng GV có hồ sơ XS, giờ dạy XS: 70.000 đồng/ 1 đợt thi đua như: 20/11; 8/3; 26/3… Nhà trường sẽ sơ kết thi đua và tuyên dương phát thưởng cho CB,GV,HS đạt thành tích cao nhất tiêu biểu cho phong trào thi đua “Hai tốt”.
 * Chi trả bồi dưỡng thêm cho các chức danh kiêm nhiệm trong nhà trường ( các chức danh không có phụ cấp)
Ngân sách khen thưởng ở trường trích từ nguồn kinh phí thu từ quỹ Khuyến học và một phần ngân sách Nhà nước cấp.
                                                    Thường Nga, ngày …  tháng 8  năm 2018
                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                   Đặng Văn Anh
 
 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 8
Tháng 12 : 62
Năm 2022 : 100.971